Ενοποιημένος Κατάλογος Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Κύπρου & Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
University of Cyprus and Open University of Cyprus libraries shared catalogue
Δεν έχετε συνδεθεί 

Κέντρο Βοήθειας

Απλή αναζήτηση υλικού.

Πληκτρολογήστε την λέξη-κλειδί / λέξεις-κλειδιά που θέλετε να εντοπίσετε. Για παράδειγμα:

Σημείωση: Τόσο στο ελληνικό όσο και στο λατινικό αλφάβητο, κατά την αναζήτηση δεν λαμβάνονται υπόψιν τόνοι και διακριτικά. Π.χ. πρωι = πρωί = πρωΐ, munchen=mùnchen. Αναζήτηση φράσεων

Αναζητήστε ολοκληρωμένες φράσεις εσωκλείοντάς τες σε εισαγωγικά. Οι λέξεις μέσα σε εισαγωγικά θα εμφανίζονται μαζί σε όλα τα αποτελέσματα, ακριβώς όπως πληκτρολογήθηκαν.

Παραδείγματα:Σύμβολα Μπαλαντέρ

– * –   Ταυτίζεται με οποιονδήποτε αριθμό χαρακτήρων χωρίς κενό, ξεκινώντας από την προκαθορισμένη θέση μέσα στην λέξη.

Παραδείγματα:

 •           κυπρ* (θα περιλάβει όσες εγγραφές περιλαμβάνουν λέξεις που ξεκινούν με αυτά τα γράμματα: Κύπρος, κυπριακός, κυπριακού, κυπρολογικό, Κυπριανός, κυπρίνος, κ.ο.κ.)
 •          europe* (θα περιλάβει όσες εγγραφές περιλαμβάνουν λέξεις που ξεκινούν με αυτά τα γράμματα: Europe, European, Europeans, Europeanization, κ.ο.κ.)

?   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αγγλικό/λατινικό ερωτηματικό ('?') για να αντικαταστήσετε έναν χαρακτήρα οπουδήποτε μέσα στην λέξη για τον οποίο δεν είστε βέβαιος ή θέλετε να μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή.

Παραδείγματα:

 •          πλ?μμ?ρες (αν δεν είστε βέβαιος για την ορθογραφία της λέξης ή αν θεωρείτε πιθανό να υπάρχουν εγγραφές με λανθασμένη ορθογραφία)
 •          organi?ation (αν θέλετε να περιλάβετε εγγραφές που περιέχουν τον όρο τόσο με τη βρετανική ορθογραφία [s] όσο και την αμερικανική [z])

Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε στην αναζήτησή σας περισσότερα από ένα σύμβολα μπαλαντέρ μέσα στον ίδιο όρο.

Παράδειγμα:

 • organi?ation* (θαεντοπίσειτα: organisation, organization, organisations, organizations, organisational, organizational, κ.ο.κ.)

Τελεστές Boolean

Χρησιμοποιήστε "and" ή "or" ή "not" για να προσθέσετε λέξεις σε οποιοδήποτε πεδίο και να διευρύνετε ("or") ή να περιορίσετε ("and", "not") την αναζήτηση.

Παραδείγματα:

 • μετοχές and ομόλογα
          Θα ανακτήσετε μόνο τις εγγραφές που περιλαμβάνουν και τους δύο όρους της αναζήτησης (λιγότερα αποτελέσματα από ό,τι αν κάνετε δύο ξεχωριστές αναζητήσεις, μία για κάθε όρο)
 • μετοχές or ομόλογα
          Θα ανακτήσετε όλες τις εγγραφές που περιλαμβάνουν οποιονδήποτε από τους δύο όρους (περισσότερα αποτελέσματα από το προηγούμενο παράδειγμα)
 • μετοχές not ομόλογα
          Θα ανακτήσετε τις εγγραφές που περιλαμβάνουν τον πρώτο όρο της αναζήτησης, αλλά από αυτές θα αποκλειστούν οι εγγραφές που περιλαμβάνουν επίσης τον δεύτερο όρο (λιγότερα αποτελέσματα από ό,τι αν κάνετε αναζήτηση μόνο με τον πρώτο όρο)

Δώστε σημασία στις παρενθέσεις, οι οποίες καθορίζουν την προτεραιότητα των τελεστών.

Παράδειγμα:

 • (αλάσκα or καναδάς) and (περιπέτεια or διακοπές)

           Θα ανακτήσετε τις εγγραφές που περιλαμβάνουν έναν από τους δύο πρώτους όρους, καθώς και έναν από τους δύο τελευταίους όρους

Επιστροφή στην κορυφή


Σύνθετη Αναζήτηση υλικού με λέξεις-κλειδιά

Πολλές λέξεις

Κατά την αναζήτηση πολλών λέξεων, το σύστημα εισάγει αυτόματα τον τελεστή "and" ανάμεσα σε κάθε λέξη χωρίς αυτός να εμφανίζεται. Οι λέξεις προς αναζήτηση θα προκύψουν σε κάποιο σημείο των ανακτημένων εγγραφών, όχι όμως απαραιτήτως με την σειρά που ζητήθηκαν. Και τα δύο πιο κάτω παραδείγματα θα ανακτήσουν τα ίδια αποτελέσματα.

Παραδείγματα:

         πανεπιστήμιο επιστήμη τμήμα

         πανεπιστήμιο and επιστήμη and τμήμα

Περιορισμοί πεδίου

Οι περιορισμοί πεδίων μπορούν να καθοριστούν με την επιλογή ενός πεδίου από την λίστα επιλογής. Οι περιορισμοί αυτοί εμφανίζονται πριν την λέξη ή φράση που αναζητείται. Ο περιορισμός πεδίου κάνει το σύστημα να αναζητά μόνο το συγκεκριμένο πεδίο για τις συγκεκριμένες λέξεις.

Περιορισμοί πεδίων και η σημασία τους:


Ταξινόμηση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα αναζήτησης λέξης-κλειδιού ομαδοποιούνται βάσει σχετικότητας (με απεικόνιση όπως φαίνεται πιο κάτω), ώστε να εμφανίζονται οι πιο σχετικοί τίτλοι στην αρχή της λίστας

Μεγάλης σχετικότητας Περισσότερο σχετικοί τίτλοι 

Υψηλής σχετικότητας Ιδιαίτερα σχετικοί τίτλοι 

Πολύ σχετικοί Πολύ σχετικοί τίτλοι 

Σχετικοί Σχετικοί τίτλοι 

Άλλοι σχετικοί Άλλοι σχετικοί τίτλοι 

Επιστροφή στην κορυφή

Αποθήκευση των αναζητήσεων

Εάν έχετε κάποιον αγαπημένο συγγραφέα ή θέμα που αναζητάτε συχνά, μπορείτε να αποθηκεύσετε την αναζήτηση. Αυτό διευκολύνει την αποφυγή επανάληψης της ίδιας αναζήτησης για σκοπούς κράτησης, κ.ά. κάθε φορά και σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε γρηγορότερα κρατήσεις σε νέο υλικό.

Πώς γίνεται:

 1. Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας ("Σύνδεση ΠΚ", πάνω αριστερά).
 2. Κάντε την αναζήτηση που επιθυμείτε.
 3. Όταν εμφανιστούν τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας, πατήστε "Αποθήκευση ως προτιμώμενη αναζήτηση".
 4. Την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας, κάτω από το "Η Βιβλιοθήκη μου" > "Ο Λογαριασμός μου" θα μπορείτε να επιλέξετε "Προτιμώμενες αναζητήσεις" για να δείτε τη λίστα με τις αποθηκευμένες αναζητήσεις σας.
 5. Μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποίηση σχετικά με νέο υλικό που προστίθεται στη συλλογή της Βιβλιοθήκης και που ταυτίζεται με την αναζήτησή σας. Απλώς ελέγξτε το πεδίο "Σημείωση για Email" και επιβεβαιώστε ότι οι πληροφορίες εγγραφής του χρήστη περιλαμβάνουν την ισχύουσα διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

Ταυτόχρονη αναζήτηση σε πολλές πηγές μέσω του Encore

Το Encore αναζητά ταυτόχρονα στους καταλόγους και τα αποθετήρια των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Encore είναι ένας χρήσιμος τρόπος ανασκόπησης του θέματός σας και του προσανατολισμού σας σε ορισμένες από τις διαθέσιμες πηγές.

Συμβουλές αναζήτησης στο Encore

Το Encore εκτελεί μία απλή αναζήτηση σε όλες τις διαθέσιμες πηγές (απλή αναζήτηση). Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένες πηγές με τη "Σύνθετη αναζήτηση". Η Σύνθετη Αναζήτηση στο Encore σάς επιτρέπει να συνδυάσετε όσους όρους θέλετε από διαφορετικά ή ίδια πεδία με τη χρήση τελεστών Boole και", "ή", ή "όχι" που δίνονται ως επιλογές.

Ανανεώσεις

Οι χρήστες που διαθέτουν κάρτα μέλους μπορούν να ανανεώνουν το υλικό τους μέσω των Υπηρεσιών Διαδικτύου. Όλα τα τεκμήρια μπορούν να ανανεωθούν, εκτός από όσα έχουν κρατηθεί από άλλον χρήστη ή έχουν παρελθοντική ημερομηνία επιστροφής ή αν υπάρχουν οφειλές/πρόστιμα σε εκκρεμότητα.

Πώς να κάνετε ανανέωση:

 1. Πατήστε "Σύνδεση ΠΚ" (πάνω αριστερά).
 2. Καταχωρίστε το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό σας (password) και επιλέξτε "Σύνδεση".
 3. Επιλέξτε τους τίτλους για τους οποίους θέλετε να ανανεώσετε την περίοδο δανεισμού και επιλέξτε "Ανανέωση Επιλεγμένων". Αν θέλετε να ανανεώσετε όλους τους τίτλους, τότε επιλέξτε "Ανανέωση Όλων".
 4. Θα εμφανιστεί στην οθόνη μήνυμα που θα σας ενημερώνει κατά πόσο η ανανέωση ήταν επιτυχής ή όχι.

Επιστροφή στην κορυφή

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. Find out more on how we use Cookies
Accept cookies